Sign Up To The Free Email Newsletter!

Want to get notified whenever we produce the latest content ? Then subscribe now to start receiving hot updates from today.

Wednesday, September 14, 2011

भोलिदेखि हप्तामा १८ घण्टा लोडसेडिङ,तालीका सहित

On : 10:14 AM
In :
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भोलिदेखि लागू हुने गरी लोडसेडिङको अवधि बढाएको छ। नयाँ तालिका अनुसार अब हप्तामा १८ घण्टा लोडसेडिङ हुनेछ। यसअघि हप्तामा १२ घण्टा लोडसेडिङ हुँदै आएको थियो।
नयाँ तालिका अनुसार हप्ताको एक दिन ४ घण्टा, दुई दिन ३ घण्टा र चार दिन दुई घण्टा लोडसेडिङ हुनेछ।
४० देखि ५० प्रतिशतसम्म चुहावट हुने फिडरहरुमा हरेक दिन थप दुई घण्टा र ५० प्रतिशतभन्दा बढी चुहावट हुने फिडरहरुमा हरेक दिन थप ३ घण्टा लोडसेडिङ हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। परिस्थिति प्रतिकूल भए एक घण्टा थप लोडसेडिङ पनि हुनसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।


Group/Day
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Group 1
17:00-19:00
05:00-07:00
18:00-20:00
19:00-21:00
06:00-08:00
07:00-10:00
10:00-13:00
20:00-22:30
Group 2
20:00-22:00
17:00-19:00
05:00-07:00
18:00-20:00
19:00-21:00
06:00-08:00
07:00-10:00
10:00-13:00
Group 3
10:00-13:00
20:00-22:00
17:00-19:00
05:00-07:00
18:00-20:00
19:00-21:00
06:00-08:00
07:00-10:00
Group 4
07:00-10:00
10:00-13:00
20:00-22:00
17:00-19:00
05:00-07:00
18:00-20:00
19:00-21:00
06:00-08:00
Group 5
06:00-08:00
07:00-10:00
10:00-13:00
20:00-22:00
17:00-19:00


05:00-07:00
18:00-20:00
19:00-21:00
Group 6
19:00-21:00
06:00-08:00
07:00-10:00
10:00-13:00
20:00-22:00
17:00-19:00
05:00-07:00
18:00-20:00
Group 7
05:00-07:00
18:00-20:00
19:00-21:00
06:00-08:00
07:00-10:00
10:00-13:00
20:00-22:00
17:00-19:00


  

0 comments:

Post a Comment